Panthers Blitz: Thomas Davis extension, Cam Newton status

Jon Stout and Brenden Whitted discuss Thomas Davis's contract extension and Cam Newton's status for Titans Preseason game