Plumlee: Sulaimon gives us another dimension

Duke's Mason Plumlee said that freshman Rasheed Sulaimon gives the team another dimension.